23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

13 зарплата как считается в украине

13 зарплата

Премія за рік, або «13-та зарплата»

Наближається кінець фінансового звітного року, і керівники деяких підприємств приймають рішення про виплату працівникам винагороди за підсумками роботи за рік — так званої 13-ї зарплати. А бухгалтерам тим часом треба знати, який порядок її розрахунку, якими нормативно-правовими документами користуватися при оформленні та нарахуванні та яким чином провести таку винагороду в бухгалтерському та податковому обліку підприємства.
Документальне оформлення

Основними нормативно-правовими актами, що регламентують форми та системи оплати праці, умови і розміри запровадження надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, є КЗпП, Закон про оплату праці, а також Iнструкція №5. Так, відповідно до ст. 15 Закону про оплату праці, вищезазначені показники організації оплати праці встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. Щодо обов’язковості укладення колективного договору варто звернути увагу на лист Мінпраці від 03.10.2005 р. №7825/0/14-05/015-15, де зазначено, що колективний договір укладають на добровільних засадах, а отже, немає й відповідальності за його відсутність на підприємстві.
Через те що чинним законодавством не передбачено прямих норм, які б визначали конкретний порядок нарахування та виплати винагороди за підсумками роботи за рік, такі норми кожне підприємство розробляє та затверджує самостійно. Отже, рішення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік приймається безпосередньо на підприємстві та закріплюється внутрішнім нормативним документом. У разі відсутності на підприємстві колективного договору згадані виплати можуть регламентуватися Положенням про систему оплати праці або Положенням про преміювання.
Наприклад, Положення про преміювання може складатися з урахуванням критеріїв диференціації розмірів винагород або премій, а також визначати порядок та строки їх виплат. У ньому слід зазначити умови та/або розміри винагороди за підсумками роботи за рік. Так, розмір винагороди можна встановлювати відповідно до стажу роботи на підприємстві або у відсотковому відношенні до посадового окладу, або ж в однаковому (фіксованому) розмірі для всіх працівників тощо. У будь-якому разі рішення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік затверджується наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

Оподаткування та облік

Згідно з пп. 2.3.2 Iнструкції №5 винагороди за підсумками роботи за рік входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Водночас пп. 14.1.48 ПКУ визначено, що заробітна плата з метою розділу IV ПКУ — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платникові податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Отже, сума нарахованої винагороди за підсумками роботи за рік як складова зарплати працівника та його загального місячного оподатковуваного доходу (пп. 164.2.1 ПКУ) буде оподатковуватися ПДФО на загальних підставах за ставками, встановленими п. 167.1 ПКУ (15% — 17%). База оподаткування визначатиметься згідно з п. 164.6 ПКУ, тобто нарахована заробітна плата буде зменшена на суму ЄСВ та на суму податкової соціальної пільги за її наявності.
Відповідно до п. 142.1 ПКУ, до складу витрат платника податку на прибуток включаються витрати на оплату праці фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, що включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV ПКУ). Таким чином, оскільки винагороди за підсумками роботи за рік передбачені або колективним договором, або ж у разі його відсутності Положенням про преміювання1, то нараховані суми таких винагород підприємство має право повністю врахувати у складі податкових витрат.

1 З яким працівників також ознайомлюють, бо воно встановлює істотні умови їхньої праці. У разі внесення змін до Положення про преміювання п

рацедавці повинні повідомляти про це працівників за 2 місяці до початку дії змін (ст. 32 КЗпП). На думку автора, цього достатньо, щоб вважати умови оплати праці, зазначені у Положенні про преміювання, встановленими за домовленістю сторін. Адже у разі незгоди працювати за новими істотними умовами працівник має право звільнитися на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП.

Нараховують ЄСВ на суми зазначених винагород також на загальних підставах у зв’язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ для роботодавців та їхніх працівників ЄСВ нараховується (утримується) виходячи зі суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (до складу яких, власне, і входять винагороди за підсумками роботи за рік). При цьому ставка нарахування ЄСВ для працедавців залежить від встановленого для них класу професійного ризику (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). Водночас для підприємств, де працюють інваліди, ЄСВ становить 8,41% від нарахованого ФОП працюючих інвалідів. А ставка утримання ЄСВ для працівників дорівнює 3,6% від суми нарахованої зарплати (ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ).
У бухгалтерському обліку операції з нарахування винагород за підсумками роботи за рік відображатимуть за кредитом субрахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» та дебетом рахунків 23, 91, 92, 93 залежно від обов’язків та функцій, які виконують працівники. В аналогічному порядку ці виплати потраплять до відповідного рядка витрат у декларації з податку на прибуток (як витрати операційної діяльності або інші — адмінвитрати, витрати на збут тощо).
Приклад У грудні менеджеру зі збуту з окладом 4000 грн на підставі колективного договору та наказу керівника нараховано винагороду за підсумками роботи за рік в розмірі 50% окладу. Бухгалтерський та податковий облік наведено в таблиці.

Таблиця Нарахування винагороди за підсумками роботи за рік

13 Зарплата (тринадцята) – в 2019 році, як нараховується і виплачується, порядок розрахунків, розміри

У деяких компаніях по сьогоднішній день практикується видача співробітникам так званої «13 зарплати» – додаткової премії, яка нараховується за результатами календарного року.

Чинне законодавство включає в себе певний ряд норм і вимог, відповідно до яких регулюється порядок нарахування і виплати зазначеної суми.

визначення поняття

Відповідно до бухгалтерською документацією 13 зарплата являє собою матеріальну допомогу або ж трудову премію від тієї компанії, яка є роботодавцем громадянина. Рішення про нарахування зазначеної виплати може прийняти виключно уповноважений керівник, а сума допомоги буде безпосередньо залежати від матеріальних можливостей даної організації.

Якщо з тих чи інших причин зазначена компенсація виплачена не буде, працівникові розраховувати на неї вже не доводиться.

Саме з цієї причини виплата зазначеної суми супроводжується окремою відомістю перед новорічними святами, і часто нараховується вона тільки при наявності невикористаного фонду із зарплати.

Чи регламентується згідно із законом

Трудове законодавство не містить у собі будь-яких даних про те, яким чином повинні перераховуватися зазначені виплати, і зокрема, це стосується процедури нарахування 13 зарплати.

Але при цьому в статті 191 Трудового кодексу йдеться про те, що трудові заслуги співробітників компанії можуть заохочуватися одним із таких способів:

При цьому варто відзначити той факт, що права приватних підприємців і юридичних осіб не обмежуються вказаними пунктами, і за бажанням можна використовувати в своїй діяльності також і інші варіанти заохочення.

Читать еще:  Приказ об объявлении выговора за прогул

Хто має право на

Заохочення, які виплачуються за результатами річної діяльності компанії, є досить повсякденною практикою в великих компаніях, але для коректного нарахування 13 зарплати потрібно мати правильно працює відділ кадрів, а також коректно оформляти всю необхідну документацію. У такому випадку, навіть якщо 13 зарплата для компанії є нововведенням, навряд чи це викличе будь-які труднощі в її роботі.

Перелік осіб, які отримують дану премію, вибирається виключно роботодавцем. Так як сама по собі вона є заохоченням, сподіватися на її отримання можуть виключно ті особи, які протягом року регулярно показували відмінні результати і вели свою діяльність відповідно до норм трудової дисципліни.

Крім цього, на отримання цієї премії можуть розраховувати майбутні мами, які перед виходом у декрет встигли виконати всі відповідні регламенти відповідно до внутрішніх актами, а якщо ж у них відсутні подібні пункти, то, знову ж таки, рішення про видачу 13 зарплати буде приймати керівник самостійно.

Кількість відпрацьованого часу для отримання 13 зарплати безпосередньо залежить від того, яка конкретно система використовується підприємством, і в даному випадку може бути кілька варіантів:

 • якщо використовуються фіксуються виплати, винагорода буде виплачуватись тільки певним працівникам;
 • якщо встановлюється премія в певному розмірі від річного окладу, працівник повинен буде відпрацювати рік для отримання даного заохочення;
 • якщо в роботі компанії використовує положення про твір розрахунку середньої зарплати за результатами календарного року, то в такому випадку співробітники, які протруділісь не повний рік, мають право на заохочення, розмір якого буде відповідати відпрацьованому проміжку часу;
 • якщо у внутрішній документації або в оформленому колективному договорі вказується інформація про преміювання, то в такому випадку зарплата буде видаватися і тому працівнику, який оформив цю заяву за власним бажанням.

Преміальні винагороди можуть виплачувати співробітницям, які оформляють собі відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами, але робиться це тільки за умови того, що їй заздалегідь були виконані всі відповідні пункти внутрішніх актів, які надають можливість отримання премії за результатами календарного року. Якщо ж даний факт не був детально прописаний в документації, то в такому випадку прийняти остаточне рішення повинен буде роботодавець.

Кожен працівник компанії повинен заздалегідь ознайомлюватись з документацією, яка інформує про порядок оформлення премій. Саме в цій документації вказується те, яким саме чином здійснюється розрахунок 13 зарплати на тому чи іншому підприємстві, і з яких причин її можуть скоротити.

При звільненні або скороченні

Відповідно до норм, зазначеними у статті 129 Трудового кодексу, якщо працівник компанії відповідно до трудовим або колективним договором повинен отримувати преміальні виплати за результатами року, і при цьому він повністю відпрацював поточний цикл, то в такому випадку йому повинні нарахувати зазначену суму.

Навіть виплата зазначеної премії в процесі звільнення у зв’язку зі скороченням штату буде здійснюватися таким же чином, за винятком тих ситуацій, коли в трудовій угоді зазначаються будь-які інші вимоги. Наприклад, в угоді може зазначатися умова, відповідно до якого звільнилися співробітникам нарахування премії не провадиться.

Зразок строкового трудового договору з генеральним директором можна знайти тут.

розрахунок суми

Сума тринадцятої зарплати може встановлюватися одним із таких способів:

Виплата фіксованої грошової суми

У переважній більшості випадків використання такого способу здійснюється в тому випадку, якщо заохочується тільки обмежена кількість співробітників.

Розрахунок преміальної виплати відповідно до стажу та середньорічної прибутком співробітника

Даний спосіб є досить трудомістким і вимагає особливого підходу, так як в основному для того, щоб розрахувати суму премії кожному окремому співробітнику використовується інформація про прибуток його підрозділи за календарний рік, а також кількості співробітників відділу і частки кожного з них у загальному обсязі прибутку.

Таким чином, в кінцевому підсумку формується дві суму: премія, нарахована за результатами загального прибутку, а також сума, нарахована за відпрацьований стаж, і їх твір має потрібно поділити навпіл.

Виплата відповідно до посадовим окладом

Даний спосіб сьогодні є найбільш поширеним, і в даному випадку матеріальна винагорода може вимірюватися 1-2 окладами або ж певним відсотком від річної суми прибутку.

Порядок нарахування 13 зарплати

У переважній більшості випадків процедура розподілу преміальних виплат здійснюється наступним чином:

 1. Співробітники фінансового відділу надають керівнику компанії звіт із зазначенням того, що в компанії на кінець року залишаються вільні кошти.
 2. Грунтуючись на отриманій інформації, директор повинен прийняти рішення про те, як використовувати отримані кошти, і зокрема, він може винести рішення про преміювання своїх працівників, внаслідок чого відповідно до суми наявних коштів він може виплатити премії всім співробітникам або ж окремим особам, які внесли найбільший вклад в роботу компанії протягом поточного року.
 3. Після цього разом з керівником фінансового відділу приймається рішення щодо того, який найкраще використовувати спосіб розрахунку, враховуючи наявну фінансову ситуацію.
 4. Оформляється наказ керівника, в якому вказується повний перелік працівників, яким видається заохочення із зазначенням конкретного розміру винагороди (документ в обов’язковому порядку повинен завірятися директором компанії).
 5. Відділ бухгалтерії займається перекладом зазначених в наказі преміальних виплат на зарплатні рахунки співробітників або ж особисто надає їм зазначені кошти, а паралельно зазначені виплати реєструються в оформлюваної бухгалтерської документації у вигляді преміального нарахування або матеріальної підтримки.

При цьому не варто забувати про те, що точно так само, як і стандартна зарплата, така премія обкладається податком на доходи фізичних осіб, в зв’язку з чим працівник отримує на 13% менше тієї суми, яка вказана в нормативної документації.

Терміни виплати премії

Як уже згадувалося, процедура нарахування 13 зарплати цілком регулюється внутрішньою документацією підприємства, і керівник компанії має право самостійно визначитися з тим, які суми виплат можуть бути перераховані працівникам, в якому випадку допускається оформлення цього заохочення, і в які терміни повинні перераховуватися покладені суми. Саме з цієї причини, якщо співробітник розраховує на отримання зазначеної премії і хоче зрозуміти, в які терміни йому можуть нарахувати дане заохочення, йому варто уважно ознайомитися з відповідними нормативними документами в своїй компанії.

Окремого розгляду потребує нарахування 13 зарплати в тому випадку, якщо звільнення здійснюється за взаємною згодою сторін, коли в самому договорі про припинення трудової діяльності можуть розглядатися певні нюанси передачі коштів. Зокрема, вони можуть регламентувати точні терміни оформлення премії або її суму, на яку будуть згодні обидві сторони контракту.

оподаткування

Необхідність утримання податків з тринадцятої зарплати буде безпосередньо залежати від того, з якої причини ця преміальна виплата була нарахована співробітникові, і з якого джерела здійснювалося її нарахування.

У процесі розрахунку податку на прибуток сума 13 зарплати береться до уваги переліку витрат, якщо одночасно дотримується дві умови – заохочення нараховується відповідно до положень внутрішньої документації компанії, і при цьому належить тільки за будь-які трудові досягнення того чи іншого працівника.

Джерело виплати в даному випадку не має ніякого значення у витратах преміальної суми за підсумками звітного року, якщо такий стан зазначено в локальній нормативної документації, а також в складених договорах, і виплачувати цю премію роботодавець може тільки за власним бажанням.

Читать еще:  Дата приказа на увольнение и дата увольнения

ПДФО утримується з будь-яких виплат співробітникам компанії незалежно від того, з якого джерела вони здійснюються. Заохочення за результатами звітного року враховується в податковій базі з ПДФО того періоду, в якому здійснювалося нарахування даної виплати, в той час як утримання податку здійснюється в процесі фактичної передачі даної суми коштів.

Крім цього, з тринадцятої зарплати можуть утримуватися суми, які будуть перераховуватися на виплату страхових внесків від всіляких професійних захворювань або нещасних випадків в компанії. Таким чином, дана виплата підпадає під ті ж податки, які характерні для всіх щомісячних видів прибутку.

Зразок подання на преміювання бухгалтера дивіться тут.

Все о 13-й зарплате: как выплатить и отразить в учете

Вскоре после новогодних праздников бизнес подводит годовые итоги хозяйственно-экономической деятельности. В случае если она сложилась удачно, организация может разделить успех с работниками и выплатить им дополнительное поощрение за трудовой вклад. Такую выплату называют вознаграждением по итогам работы за год, а по-простому — «13-я зарплата».

Каков характер, порядок и основания выплаты?

В общем случае выплата «13-й зарплаты» не является обязательной. Законодательством она не предусмотрена. Организация вправе самостоятельно принять решение применять такой вид поощрения работников. Очевидно, что посредством обещанной годовой выплаты руководитель может повысить заинтересованность работника в успехе организации в целом и мотивировать его к более активному участию в достижении установленных показателей и целей. В этом случае у работника появляется ощущение сопричастности к общему делу и результату. Его трудовой вклад становится материально осязаем, поскольку в качестве награды выступает некоторая часть прибыли организации — «13-я зарплата» .

Зависимость выплаты вознаграждения от достижения организацией показателей работы, как правило, присутствует. К примеру, это могут быть показатели прироста выручки, прибыли, рентабельности, производительности труда, расширения рынков сбыта производимой продукции, освоения новых видов производств. Установление этих показателей находится в компетенции организации, в отдельных случаях — ее вышестоящего органа.

Источник выплаты «13-й зарплаты» — это прибыль организации.

Получатели «13-й зарплаты» — работники организации. При этом организация устанавливает, выплачивается ли такое поощрение всем работникам или только определенному их кругу.

Размер вознаграждения может быть установлен одинаковым для всех работников (например, твердая сумма, % от годового фонда оплаты труда всех работников или отдельной их категории, % от полученной по итогам года прибыли). А может быть поставлен в зависимость от уровня зарплаты каждого работника (например, средний заработок за год, % от оклада), а также учитывать стаж, квалификацию, коэффициент трудового участия, количество дней временной нетрудоспособности за истекший год, наличие взысканий, прогулов и т.д. Размеры и правила расчета используемых при этом величин находятся в компетенции организации. Ориентиром выступают в том числе финансовые возможности и преследуемые стратегические цели.

Условия и сроки выплаты также определяет организация. Например, она вправе установить, выплачивать ли «13-ю зарплату» или ее часть работникам, вновь принятым в организацию, уволившимся, ушедшим в декрет в течение года, в каком порядке и размерах. Выплата такого вознаграждения может быть установлена в дни выплаты зарплаты или в иной период.

Основания выплат. Как правило, порядок и условия выплаты «13-й зарплаты» организация закрепляет в локальных нормативных правовых актах (например, коллективном договоре, положении об оплате труда, премировании) (далее — ЛНПА). Непосредственный расчет и выплату работникам вознаграждения производят, как правило, на основании приказа руководителя. В качестве образца порядка и условий выплаты «13-й зарплаты» организация может воспользоваться Рекомендациями и Примерным положением по оплате труда и материальному стимулированию работников торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

На заметку
В случае когда положениями ЛНПА установлен порядок выплаты «13-й зарплаты», в том числе определены показатели, и они выполнены, то такая выплата переходит из волеизъявления в обязанность организации .

Вместе с тем желание руководителя выплатить вознаграждение по итогам работы за год может быть спонтанным. Возникает вопрос: вправе ли организация произвести такую выплату, если положениями ЛНПА она не предусмотрена? Полагаем, в данном случае все зависит от объема полномочий руководителя организации. Если они позволяют, то порядок выплаты может быть установлен только его приказом. Нельзя не отметить, что в такой ситуации несколько теряется суть и предназначение вознаграждения — мотивировать работника на трудовой вклад в течение года. Выплата приобретает характер благодарности за уже свершившийся итог работы организации. Другими словами — отсутствует фактор стимулирования работников на конечный результат.

Как отразить в учете?

Бухгалтерский учет. Вознаграждение по итогам работы за год и начисленные на него страховые взносы отражаются в составе прочих расходов по текущей деятельности (на субсчете 90-10) в месяце начисления вне зависимости от того, за какой период оно выплачивается .

Налоговый учет. «13-ю зарплату» как выплату, носящую характер вознаграждений по итогу работы за год, при расчете налога на прибыль в настоящее время не учитывают .

Страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах, начисленные на сумму такой выплаты, включаются в состав внереализационных расходов, то есть уменьшают налогооблагаемую базу налога на прибыль .

13-я зарплата: порядок выплаты и налогообложения

Как правило, ее выплачивают в конце текущего или в начале следующего года в размере, который может иногда заменить и месячную зарплату. Поэтому 13-я зарплата может стать приятным новогодним бонусом или неожиданной прибавкой к бюджету работника после новогодних праздников. Когда, как и в каком размере ее выплачивать, прежде всего зависит от норм положения о выплате этого вознаграждения. Далее — подробнее

Сейчас рассмотрим, какие возможны варианты выплаты 13-й зарплаты и как от этого будут зависеть ее налогообложение, начисление ЕСВ и учет данной выплаты при исчислении средней зарплаты.

13-я зарплата: что это за выплата

По сути, это вознаграждение по результатам работы за текущий год, и его могут выплатить в декабре, поэтому в быту его называют тринадцатой зарплатой. Встречается еще одно название — годовое вознаграждение (или годовая премия), и это обусловлено тем, что выплачивают его по итогам работы за год. Но традиционно работодатели сначала подводят итоги работы за 2018 год и в зависимости от финансовых результатов хозяйственной деятельности будут проводить начисление и выплату годового вознаграждения в январе-феврале 2019 года. Также случается, что выплачивают это вознаграждение немногим позднее.

Напомним

Выплаты в форме вознаграждений по итогам работы за год и премий по специальным системам и положениям входят в состав зарплаты как прочие поощрительные выплаты (ч. 3 ст. 2 Закона Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР, далее — Закон об оплате труда).

Поэтому независимо от названия— 13-я зарплата или вознаграждение (премия) по итогам работы за год (далее — годовое вознаграждение) — суть данной выплаты неизменна. Она носит поощрительный характер, и ее выплачивают в порядке и размерах, определенных колдоговором, или если колдоговор не заключен — в положении об оплате труда или положении о выплате вознаграждения (премии) по итогам работы за год, согласованном с профсоюзом (при их отсутствии — с уполномоченным органом (или представителем) трудового коллектива).

На это указывает ч. 2 ст. 97 КЗоТ, подчеркивая, что условия введения премий, вознаграждений и прочих поощрительных выплат устанавливает предприятие с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, Генеральным и отраслевыми (региональными) соглашениями.

Читать еще:  Если сотрудник отказывается подписывать уведомление о сокращении

Обратите внимание

Если выплачивается премия за выполнение производственных задач и функций, то независимо от того, за какой период ее выплачивают, она будет относиться к производственным премиям согласно ч. 2 ст. 2 Закона об оплате труда, т.е. это уже дополнительная зарплата, а не поощрительная выплата.

Следовательно, предприятие должно разработать собственный порядок выплаты вознаграждения (премии) по итогам работы за год, где необходимо определить все особенности расчета и выплаты.

Определение механизма расчета размера вознаграждения

Что такое 13 зарплата? Кому и за что она выплачивается?

Кому и за что она выплачивается?

В Советском Союзе правила расчета и выплаты 13 зарплаты регламентировало Постановление ГосКомТруда СССР, Президиума ВЦСПС от 10.08.1983 № 177/П-13 об утверждении рекомендаций о порядке и условиях выплаты работникам предприятий и организаций народного хозяйства вознаграждения за общие результаты работы по итогам за год.

На сегодняшний день такого понятия как “13 зарплата” в законодательстве Казахстана не существует. Есть годовая премия, которая выплачивается по результатам работы за год.

Кому и за что выплачивается 13 зарплата (годовая премия)?

Данное вознаграждение предусматривается коллективным договором, заключенным между правлением предприятия и профсоюзом. В коллективном договоре отражены социальные гарантии, предоставляемые предприятием работникам помимо предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Например, в коллективном договоре может быть такая формулировка:

“Работникам, отработавшим календарный год, не имевшим нарушений и работающим на момент выдачи, выплачивается годовая премия”

Из каких средств выплачивается 13 зарплата (годовая премия)?

13 зарплата выплачивается за счет средств фонда материального поощрения, фонда оплаты труда или фонда социального развития в соответствии с тем, какой источник прописан в уставе организации.

Как рассчитывается 13 зарплата (годовая премия)?

Расчет 13 зарплаты производиться нанимателем самостоятельно.

Чаще всего, за полностью отработанный работником год ему выплачивается 13 зарплата в размере 100% оклада.

Годовая премия может рассчитывать следующим образом:

На премию за 2010 год решено направить 100 000 тенге*.

Общий фонд оплаты труда 50 000 тенге (это сумма начисленных зарплат каждому работнику за год, за вычетом оплаты больничных листов, отпускных и т.п).

Сумма премий делится на общий фонд оплаты труда

100 000 : 50 000 = 2 тенге

На каждый заработанный тенге причитается 2 тенге премии.

Пример: Иванову начислено за год 1 000 тенге, Петрову 3 000 тенге, умножаем их зарплаты на 2 тенге, получаем годовая премия Иванову 2 000 тенге, Петрову 6 000 тенге

13 зарплата может устанавливаться и в фиксированной сумме, в том случае, когда объем средств, направляемых на финансирование выплаты годового вознаграждения, ограничен. Данный способ расчета также фиксируется в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

Когда выплачивается 13 зарплата (годовая премия)?

13 зарплата выплачивается в канун Нового года или после подведения итогов года – в I-II квартале следующего.

Как выплачивается 13 зарплата (годовая премия) сотрудникам-учредителям компании?

Годовая премия сотрудникам, которые являются учредителями компании, может выплачиваться в качестве дивидендов. Они начисляются из чистой прибыли, поэтому компания не будет платить с этих вознаграждений взносы на ЕСН и в Пенсионный фонд. А вот сотрудник-учредитель должен будет заплатить с годовой премии в виде дивидендов налог на доход как физическое лицо.

Можно ли получить 13 зарплату (годовую премию) в виде Новогоднего подарка?

Годовую премию можно оформить как новогодние подарки. Согласно Гражданскому кодексу, предметом дарения признаются вещи и имущественные права. А деньги – это одна из разновидностей вещей. Поэтому подарки не обязательно должны быть в натуральной форме. Можно получить презент деньгами.

Систематизация бухгалтерии

Статьи, обзоры, комментарии экспертов

Как начисляется 13 зарплата

Положение законодательства

На самом деле законом не предусмотрена обязательная выплата 13 зарплаты. Хотят в статье 191 Трудового Кодекса Российской Федерации изложено, что работодатель может поощрять своих сотрудников по-разному:

 • в качестве благодарности за исполнение плана;
 • выдать благодарственное письмо или прочую награду;
 • вручить ценный подарок;
 • выдать денежную премию.

Но на самом деле каждый работодатель сам решает, как ему поощрять сотрудников, стоит ли это делать, и каким образом. Сделать это могут как юридические лица, так и индивидуальные предприятия исключительно по собственной инициативе.

Расчет тринадцатой зарплаты строго индивидуален, и определяется исключительно внутренними документами. В бухгалтерии данные выплата проходят как премиальные, ведь, по сути, 13 месяца в году быть не может, а, значит, заработная плата за него не предусмотрена. Соответственно, формула расчета 13 зарплаты также определяется индивидуально.

Тем не менее, данная выплата учитывается при определении среднего заработка сотрудника, а также расчеты его отпускных. Поэтому она должна быть регламентирована правилами внутреннего распорядка и системы оплаты труда. Может быть и такое, что работодатель выделяет для премирования сотрудников определенную сумму денежных средств, а бухгалтер их распределяет на весь коллектив.

Обратить внимание, что работодатель сам определяет сроки и порядок выплаты 13 зарплаты постольку, поскольку законодательством данная выплаты не предусмотрена.

В основном, премирование сотрудников по итогам года на постоянной основе осуществляется лишь в крупных организациях, чтобы позволить себе премировать своих сотрудников предприятию нужна хорошая налаженная работа и грамотное оформление документов. Кроме того, сам работодатель может принять решение о выдаче или отказе от 13 заработной платы в зависимости от итогов года, а также поощрить весь коллектив или какую-либо его часть.

Как говорилось ранее, как рассчитывается 13 зарплата, зависит исключительно от внутреннего регламента предприятия. Мы рассмотрим только несколько примеров, каким образом она в принципе может начисляться.

Допустим, если 13 зарплата выплачивается фиксированной суммой, то в соответствии с приказом поощрение должно выплачиваться сотруднику в твердой денежной сумме. Но здесь как правильно сумма будет на прямую зависимость от должности, например, руководящий состав получает одну выплату, сотрудники того или иного отдела другую сумму.

Если 13 зарплата выплачивается в процентах от оклада, то расчет будет выглядеть по-другому. Здесь также может быть несколько вариантов, например, общая сумма окладов за весь календарный год делится на количество рабочих дней за весь календарный год, а затем умножается на 22 рабочих дня итоговая сумма — это 13 зарплата. А может быть еще проще, например, общая сумма заработка сотрудника за год делится на 12 месяцев, а итоговая сумма — это его 13 зарплата.

Кроме того, работодатель может выдавать тринадцатую зарплату в процентах от оклада, для этого берется процент, например, 45—70% или даже 110%, и умножается на оклад за один календарный месяц. Итоговые суммы это и есть 13 зарплата.

Можно подвести итог, а именно, как рассчитать 13 зарплату, однозначно ответить невозможно. Только по той причине, что ее выплата может быть не прописан в трудовом договоре, работодатель самостоятельно определяет платить ему премиальные своим сотрудникам или нет, а также премировать весь коллектив или только его отдельную часть. Законодательством никаких наказаний за отказ от выплаты 13 зарплаты не предусмотрен.

Источники:

http://owenural.ru/13-zarplata/
http://jak.bono.odessa.ua/articles/13-zarplata-trinadcjata-v-2019-roci-jak.php
http://ilex.by/vse-o-13-j-zarplate-kak-vyplatit-otrazit-v-uchete/
http://interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/103178
http://www.zakon.kz/195792-chto-takoe-13-zarplata-komu-i-za-chto.html
http://accountingsys.ru/kak-nachislyaetsya-13-zarplata/

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: